Nieuwe leden

Iedereen die interesse heeft in de zwemsport, mag een paar keer gratis meezwemmen. Na 3 keer moet er beslist worden. Lid worden kan door middel van een inschrijfformulier. Het formulier is te verkrijgen bij de secretaris, maar ook de trainers zijn in het bezit van zo’n formulier. Het inschrijfformulier is tevens hier te downloaden: Inschrijfformulier. Het ingevulde formulier kunt u inleveren bij de secretaris of bij een van de trainers. Bij de inlevering van het formulier moet tegelijkertijd het inschrijfgeld betaald worden. De zwemmers dienen in het bezit te zijn van een zwemdiploma.

De contributie is als volgt:
Inschrijfgeld: € 5,-

Leden tot en met 16 jaar: € 8,00 per maand.
Leden ouder dan 16 jaar: € 10,00 per maand.
Rustende leden betalen € 15,00 per jaar.

Er worden verder geen bijdragen gevraagd voor deelname aan wedstrijden e.d. Leden van de vereniging die ’s zomers in het buitenbad trainen, dienen in het bezit te zijn van een geldig zwemabonnement van het zwembad.

De contributie overmaken op: rekeningnummer NL10RABO0368726169, t.n.v. Zwemvereniging Bijtelskil te Sleeuwijk.

Gedragsregels

Zwemvereniging Bijtelskil is aangesloten bij de KNZB en hanteert de gedragsregels voor begeleiders zoals deze zijn opgesteld door de NOC*NSF.

Opzeggen van lidmaatschap

Schriftelijk opzeggen moet vóór 1 december, bij de secretaris. Er is contributie verschuldigd tot het einde van het kalenderjaar.