Over Ons

Dit is de website van zwemvereniging Bijtelskil uit Sleeuwijk, Woudrichem en omgeving. Op 10 oktober 1975 is de zwemclub opgericht. Wij zijn een recreatieve zwemvereniging voor jong en oud, waarbij het verbeteren van de zwemslagen en de conditie hoog in het vaandel staan. Daarnaast is er ook voldoende ruimte voor ontspanning en vrij zwemmen. In de zomer wordt er gezwommen in het buitenbad Bijtelskil te Sleeuwijk. In de winter wordt er getraind in het overdekte zwembad AquaAltena te Andel. Voor de trainingstijden en groepsindeling kan de info-pagina geraadpleegd worden.

Onze club doet ook mee met wedstrijden op recreatief niveau. We zwemmen ongeveer 15 wedstrijden per jaar met clubs uit de regio. Daarnaast houden we ieder jaar Sprintkampioenschappen en Clubkampioenschappen.

Naast het wekelijks zwemmen organiseert de vereniging andere activiteiten zoals: het runnen van de winkel op het zwembad Bijtelskil, meedoen aan de zwemvierdaagse in zwembad Bijtelskil, etc. 

Mocht je interesse hebben in de club, maar je bent nog geen lid? Kom een keer kijken en meezwemmen tijdens een training!

Op de website is informatie te vinden over de zwemclub, de gezwommen tijden en clubrecords, de wedstrijdagenda, foto’s van evenementen en trainingen, het inschrijfformulier en nog veel meer.

Namens de trainers en het bestuur van zwemvereniging Bijtelskil.

Trainingstijden

In de zomermaanden trainen we in zwembad “Bijtelskil” in Sleeuwijk.
De trainingstijden zijn als volgt:

Dinsdag-avond 19.00 uur – 19.45 uur, leden t/m 9 jaar
  19.45 uur – 20.30 uur, leden 10 t/m 12 jaar
  20.30 uur – 21.30 uur, leden vanaf 13 jaar en ouder / volwassenen
Donderdag-avond 19.30 uur – 20.00 uur, leden t/m 12 jaar
  20.00 uur – 21.00 uur, leden vanaf 13 jaar en ouder / volwassenen

Zwemmers die trainen in het buitenbad dienen in het bezit te zijn van een abonnement van zwembad Bijtelskil.

In de wintermaanden trainen we in zwembad “AquaAltena” in Andel.

De trainingstijden zijn als volgt:

Dinsdag-avond 19.00 uur – 19.45 uur, leden t/m 9 jaar
  19.45 uur – 20.30 uur, leden 10 t/m 12 jaar
  20.30 uur – 21.15 uur, leden vanaf 13 jaar en ouder / volwassenen
Donderdag-avond   21.00 uur – 21.45 uur, leden vanaf 13 jaar en ouder / volwassenen

Het is de bedoeling dat alle zwemmers in hun eigen leeftijdsgroep zwemmen. In overleg met de trainers kan bekeken worden of een zwemmer in een andere groep kan en mag zwemmen.

Lidmaatschap

Nieuwe leden

Iedereen die interesse heeft in de zwemsport, mag een paar keer gratis meezwemmen. Na 3 keer moet er beslist worden. Lid worden kan door middel van een inschrijfformulier. Het formulier is te verkrijgen bij de secretaris, maar ook de trainers zijn in het bezit van zo’n formulier. Het inschrijfformulier is tevens hier te downloaden: Inschrijfformulier. Het ingevulde formulier kunt u inleveren bij de secretaris of bij een van de trainers. Bij de inlevering van het formulier moet tegelijkertijd het inschrijfgeld betaald worden. De zwemmers dienen in het bezit te zijn van een zwemdiploma.

De contributie is als volgt:
Inschrijfgeld: € 5,-

Leden tot en met 16 jaar: € 8,00 per maand.
Leden ouder dan 16 jaar: € 10,00 per maand.
Rustende leden betalen € 15,00 per jaar.

Er worden verder geen bijdragen gevraagd voor deelname aan wedstrijden e.d. Leden van de vereniging die ’s zomers in het buitenbad trainen, dienen in het bezit te zijn van een geldig zwemabonnement van het zwembad.

De contributie overmaken op: rekeningnummer NL10RABO0368726169, t.n.v. Zwemvereniging Bijtelskil te Sleeuwijk.

Gedragsregels

Zwemvereniging Bijtelskil is aangesloten bij de KNZB en hanteert de gedragsregels voor begeleiders zoals deze zijn opgesteld door de NOC*NSF.

Opzeggen van lidmaatschap

Schriftelijk opzeggen moet vóór 1 december, bij de secretaris. Er is contributie verschuldigd tot het einde van het kalenderjaar.